Ustawa AML
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Obowiązuje już od 13 lipca 2018!

00

dni

00

godzin

00

minut

00

sekund

Ustawa AML
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

 

Nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r obowiązuje już od 13.07.2018r.

Ustawa wdraża postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE [Dyrektywa AML IV].

 

Czego dokładnie dotyczy ustawa AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowe przepisy, które wdrażają dyrektywę unijną z 2015 r., mają skuteczniej wpływać na wykrywalność przestępstw, korupcji oraz nadużyć i ułatwić kontrolę nad przepływem pieniędzy pomiędzy podmiotami podejrzewanymi o udział w przestępczych działaniach.

Ustawa AML jest obowiązkiem Polski wobec wymagań Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym nowej regulacji jest wzrost wykrywalności przestępstw oraz szybkości przekazywania informacji wewnątrz kraju oraz pomiędzy państwami UE

 

Kto musi się dostosować ?

Ustawa w art. 2 określa podmioty, które do 13.07.2018r. muszą dostosować się do nowych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmowi, są to m.in. w szczególności:

 • Biura pośrednictwa nieruchomości (art. 2 ust. 1 pkt 18)
 • Biura pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 2 ust. 1 pkt 13)
 • Instytucje Pożyczkowe ( art. 2 ust. 1 pkt 25 )
 • Banki, fundusze inwestycyjne, powiernicze, pożyczkowe
 • Kantory, w tym internetowe i wymieniające waluty wirtualne (!)
 • Instytucje płatnicze
 • Maklerzy, spółki prowadzące rynek regulowany
 • Zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, pośrednicy nieruchomości
 • Przedsiębiorcy udostępniający skrytki sejfowe

 

Jakie procedury należy wprowadzić do firmy ?

1) czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

3) środki stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

4) zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

5) zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;

6) zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji Finansowej o transakcjach oraz zawiadomieniach;

7) zasady upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

8) zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

9) zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze

Jaki Organ Nadzoru

Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Krajowa Administracja Skarbowa, oznacza to, iż kontrole realizacji wymagań ustawy AML mogą być skojarzone z kontrolami skarbowymi.

 

Kary administracyjne

W zależności od rodzaju niedostosowania, branży, rodzaju incydentu Ustawodawca przewiduje maksymalna karę w wysokości 10% obrotu poprzedniego roku lub 5 000 000 euro

Link do ustawy:

Ustawę można pobrać z poniższego linku:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

Przejdź do ustawy

Ustawa AML
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Obowiązuje już od 13 lipca 2018!

Ustawa AML
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

 

Nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r obowiązuje już od 13.07.2018r.

Ustawa wdraża postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE [Dyrektywa AML IV].

 

Czego dokładnie dotyczy ustawa AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowe przepisy, które wdrażają dyrektywę unijną z 2015 r., mają skuteczniej wpływać na wykrywalność przestępstw, korupcji oraz nadużyć i ułatwić kontrolę nad przepływem pieniędzy pomiędzy podmiotami podejrzewanymi o udział w przestępczych działaniach.

Ustawa AML jest obowiązkiem Polski wobec wymagań Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym nowej regulacji jest wzrost wykrywalności przestępstw oraz szybkości przekazywania informacji wewnątrz kraju oraz pomiędzy państwami UE

 

Kto musi się dostosować ?

Ustawa w art. 2 określa podmioty, które do 13.07.2018r. muszą dostosować się do nowych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmowi, są to m.in. w szczególności:

 • Biura pośrednictwa nieruchomości (art. 2 ust. 1 pkt 18)
 • Biura pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 2 ust. 1 pkt 13)
 • Instytucje Pożyczkowe ( art. 2 ust. 1 pkt 25 )
 • Banki, fundusze inwestycyjne, powiernicze, pożyczkowe
 • Kantory, w tym internetowe i wymieniające waluty wirtualne (!)
 • Instytucje płatnicze
 • Maklerzy, spółki prowadzące rynek regulowany
 • Zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, pośrednicy nieruchomości
 • Przedsiębiorcy udostępniający skrytki sejfowe

 

Jakie procedury należy wprowadzić do firmy ?

1) czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

3) środki stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

4) zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

5) zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;

6) zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji Finansowej o transakcjach oraz zawiadomieniach;

7) zasady upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

8) zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

9) zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze

Jaki Organ Nadzoru

Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Krajowa Administracja Skarbowa, oznacza to, iż kontrole realizacji wymagań ustawy AML mogą być skojarzone z kontrolami skarbowymi.

 

Kary administracyjne

W zależności od rodzaju niedostosowania, branży, rodzaju incydentu Ustawodawca przewiduje maksymalna karę w wysokości 10% obrotu poprzedniego roku lub 5 000 000 euro

Link do ustawy:

Ustawę można pobrać z poniższego linku:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

Przejdź do ustawy

Nasi Klienci

Zaufali Nam

CSA&Partnerzy© 2018. All Rights Reserved
Formularz kontaktowy

Szybki Kontakt

Napisz do nas a my
oddzwonimy !

Dojazd do nas
Dane kontaktowe
Biuro firmy
CSA&Partnerzy
Adres:
ul. Elektoralna 13/105
05-137 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta czynne:
Pon-Pt 9:00-17:00
Infolinia:
22 266 77 88
Adres e-mail:
biuro@csaipartnerzy.pl
CSA&Partnerzy© 2018. All Rights Reserved